Õpetaja kvalifikatsioon

Õpetaja Jana on omandanud mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekaval ja töötanud sõiduõpetajana Haapsalus.

Õpetajatunnistuse number: ÕT04554
Haridus- ja teadusministeeriumi tegevusloa number: 1.1-3/18/46